Veiklos

Projektas Nr. 1 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimo platforma - „S.A.G.A“ (Socialinės atsakomybės galimybių aljansas)“

Platformos tikslas – sukurti erdvę, kurioje Lietuvos įmonės atrastų idėjų ir galimybių save realizuoti socialinės atsakomybės veikloje pasitelkiant į pagalbą Lietuvos nevyriausybines organizacijas, kurios savo realia patirtimi įprasmintų socialinės atsakomybės prasmę verslo sektoriuje.

Sieksime, kad įmonės dar aktyviau įsileistų Nevyriausybines organizacijas į įmonių vidų, bei tarpusavyje pasidalintų gerąja patirtimi.

Nevyriausybinės organizacijos tikslas – pasidalinti sukaupta praktine patirtimi vykdant savo veiklą, bei pasidalinti realiais lūkesčiais su įmonėmis ir tokiu būdu sukurti bendrą veiklos produktą, kuris kurtų pridėtinę vertę tiek nevyriausybinių organizacijų nariams (nauja patirtis, patirties pritaikymas kitoje aplinkoje), tiek įmonei ir jos darbuotojams (socialinės atsakomybės integracija į kasdienę veiklą), tiek Lietuvos gyventojams (naujos galimybės ir tendencijos/veiklos socialinės atsakomybės srityje.

S.A.G.A – socialinė platforma online. Atsižvelgiant į tai, kad tiek įmonių, tiek kiekvieno žmogaus gyvenimas vis labiau persikelia į internetinę erdvę, siūlome platformą, kuri apimtų visas 6 sritis, realizuoti ne tik praktiniu būdu, bet ir viską kas vyks, ar kas gali vykti perkelti ir į internetinę erdvę - online. Tokiu būdu temos aktualumas bus pasiekiamas platesnei visuomenės daliai. Veiklos pasieks ne tik konkrečius miestus, konkrečias įmones, ar konkrečias organizacijas, online būdu formuojama veikla galės pasiekti kiekvieną Lietuvos pilietį, kiekvieną įmonės vadovą, darbuotojus ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, kuriems socialinės atsakomybės veiklos bei temos yra aktualios. Platformoje tikimasi talpinti visas praktines veiklas: seminarus, diskucijas, socialines iniciatyvas ir kt veiklas.

Projektas Nr. 2 „Darbo santykių tendencijos Lietuvoje“ (darbo santykiai)“ 

Projekto tikslas – atkreipti darbdavių ir visuomenės dėmesį į darbo santykių specifiką, ypatingai su tomis žmonių grupėmis, kurios patiria socialinę atskirtį. Renginio formatas – vieša diskusija pasitelkiant NVO, verslo įmones, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus ir kt. Siektina diskutuoti aktualiais klausimais susijusiais su darbo santykių pažeidimais ar trūkumais (pabėgėliai, moterys, nepilnamečiai, nusikaltėliai, sveikatos negalią turintys asmenys ir kt.) Tikimasi ieškoti būdų bei metodų socialiniai atskirčiai mažinti. Renginys bus filmuojamas tiesiogiai, įrašas bus talpinamas platformoje. Visuomenė galės reikšti nuomonę online. Diskusijos metu idėjos bei pasiūlymai bus viešinami. Straipsniai bus publikuojami -  regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 3 „Pasitelk vaizduotę“ (aplinkosauga)

Projekto tikslas – atkreipti įmonių bei visuomenės dėmesį į gamtos išteklius, bei, kaip nebenaudojamą daiktą prikelti antram gyvenimui pasitelkiant vaizduotę ir kūrybiškumą. Projekto forma – kūrybinės dirbtuvės. Projektas bus transliuojamas tiesiogiai, įrašas talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami - regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 4 „Žygiuokime kartu“ (bendruomeniškumas)

Projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą per gamtos pažinimą, aktyvią fizinę veiklą – sutelkiant bendram tikslui – švariai aplinkai. Forma – 1 dienos pažintinis žygis po Lietuvą. Žygio metu bus pasitelktos užduotys, kurios skatins bendruomeniškumą ir savitarpio supratimą, pagalbą. Žygyje galės dalyvauti iki 50 asmenų iš 10 skirtingų įmonių (įmonių atstovai, nevyriausybinių organizacijų nariai). Žygis akimirkos bus transliuojamas tiesiogiai, kaip bendruomeniškumo skatinimo pavyzdys tarp įmonių ir NVO dėl bendro tikslo. Žygio užduotys bus susiję su aplinkos tvarkymu, medelių sodinimu ir kt. Straipsniai bus publikuojami - regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 5 „Socialinių investicijų ypatumai“ (socialinės investicijos).

Projekto tikslas – atkreipti įmonių ir visuomenės dėmesį apie galimybę savo veikla kurti socialinį kapitalą, tiek sau, tiek įmonei, tiek visai valstybei. Padiskutuokime, kokią naudą tai atneša? Projekto formatas – diskusija. Projektas bus filmuojamas tiesiogiai bei įrašas bus talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami - regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje. 

Projektas Nr. 6 „Gerumo ambasadoriai“ (bendruomeniškumas)

Projekto tikslas – organizuoti šventinį renginį vaikų dienos centrams pasitelkiant mažiausiai 10 skirtingų įmonių, kurių darbuotojai taptų „Gerumo ambasaroriais“. Renginio tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į visai šalia esančias problemas, vaikus. Kalėdų proga – šventinio renginio metu projekto ambasadoriai pagal konkrečius poreikius dovanotų reikiamus daiktus. Esant galimybei savo veiklą įprasmintų – savanoriaudami tiek patys, tiek kartu su savo šeimos nariais, kolegomis. Tokie renginiai skatina tarpusavio susitelkimą ir bendruomeniškumą. Renginys bus filmuojamas tiesiogiai bei renginio įrašas bus talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 7 „Aš ne kyšis“ (sąžininga ir skaidri veikla)

Projekto tikslas – bendradarbiaujant verslo sektoriui ir nevyriausybinėms organizacijoms suorganizuoti konferenciją „Aš – ne kyšis“. Konferencijos tikslas – aptarti skaidrumo ir sąžiningumo principus mūsų valstybėje, tiek nacionaliniu, tiek regioniniu mastu. Konferencijoje savo įžvalgomis dalinsis įvairių sričių profesionalai bei aktyvūs NVO atstovai. Konferencijoje taip pat bus kviečiami dalyvauti valstybės institucijų atstovai, Seimo nariai, KPPAR atstovai, visuomenės veikėjai pasisakantys prieš „kyšininkavimą“. Renginys bus filmuojamas tiesiogiai bei renginio įrašas bus talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami -  regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 8 „Elektroninė prekyba“ (vartotojų teisės)

Projekto tikslas – atkreipti visuomenės, verslo narių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų dėmesį į elektroninės prekybos tendencijas šiuolaikiniame pasaulyje. Sutelkti visus bendrai diskusijai – siekiant išsiaiškinti, kaip apsisaugoti nuo elektroninių sukčių, kaip teisingai pardavinėti, kaip teisingai pirkti. Renginys bus filmuojamas tiesiogiai bei renginio įrašas bus talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami -  regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 9 „Taršos prevencija. Neišnaudotos galimybės“ (aplinkosauga)

Projekto tikslas – atkreipti visuomenės, įmonių bei nevyriausybinių organizacijų dėmesį į nepakanką dėmesį taršos prevencijai vykdyti. Projekto formatas – seminaras.

Projekto metu savo sričių atstovai, tiek aplinkosaugininkai, tiek nevyriausybinių organizacijų atstovai dalinisi savo įžvalgomis, dėl taršos prevencijos. Siūlys būdus bei metodus, kaip suaktyvinti atsakingą vartojimą ir taip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ateities kartoms. Renginys bus filmuojamas tiesiogiai bei renginio įrašas bus talpinamas internetinėje erdvėje. Straipsniai bus publikuojami -  regioninėje/nacionalinėje žiniasklaidoje.

Projektas Nr. 10 „Keičiu pasaulį“ (bendruomeniškumas)

Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į bendruomeniškumo svarbos klausimą per kūrybinę veiklą, per galimybę bendradarbiauti su įvairių sektorių atstovais ir taip sukurti pridėtinę vertę savo miestui ir savo valstybei. Projekto formatas – socialinė reklama, kuri bus rodoma mūsų sukurtoje platformoje „S.A.G.A“, socialiniuose tinkluose, bei nacionalinėje televizijoje ir radijuje.

Socialinės reklamos tikslas – parodyti, kaip dėl bendrų tikslų bendrą kalbą randa verslas su NVO. Reklamos tikslas – skatinti tokių iniciatyvų atsiradimą mūsų visuomenės kontekste skatinti išdrįsti įsitraukti į diskusijas ir bendras veiklas skirtingų veiklų atstovus. Sukurtoje reklamoje atsispindės  ne tik bendruomeniškumo skatinimas, bet ir visos kitos sritys, kurios bus vykdomos viso projekto metu. Visuomenė bus kviečiama prisijungti prie „S.A.G.A“ bendruomenės, kurios tikslas – skatinti socialinę atsakomybę per veiklą tiek darbe, tiek gyvenime.